Xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đê tả sông Thao, Phú Thọ

Sạt lở đê tả của sông Thao, tỉnh Phú Thọ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các công trình thủy lợi và đe dọa đến sự an toàn của nhân dân trong đê. Cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương xử lý sự cố.

Trung tâm Tin tức