Xử lý dịch tả heo châu Phi tại TP.HCM

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã tiêu huỷ hơn 18.000 con heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Trung tâm Tin tức