Xử lý các nhà nuôi chim yến trong khu dân cư giữa lòng TP.HCM

Nhiều năm trước đây, do lợi nhuận kinh tế, hàng trăm ngôi nhà yến lần lượt được hình thành, tại khắp các quận huyện của TP.HCM. Từ đó nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc xảy ra như ô nhiễm môi trường, dịch bênh...

Trung tâm Tin tức