Xu hướng và phong cách

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2