Xu hướng tiêu dùng xanh: văn hóa hay chỉ là trào lưu?

Xu hướng sử dụng những sản phẩm từ thiên nhiên như lá chuối làm bao bì cho sản phẩm nông sản, ống hút từ tre hoặc cỏ bàng đang thịnh hành. Nhưng liệu đó đã trở nên văn hóa chung hay vẫn còn là trào lưu?

Trung tâm Tin tức