Xu hướng đào tạo nghề có thu nhập cao cho sinh viên

Nhiều sinh viên có định hướng rõ khi chọn học nghề. Đây là chuyển biến tốt khi những năm trước, các em không trúng tuyển đại học mới chọn trường nghề, việc định hướng sớm giúp các em có có hướng đi đúng đắn và thành công hơn trong tương lai.

Trung tâm Tin tức