Xóa "vết đen" trong học bạ

Từ ngày 1/11 sắp tới, học sinh vi phạm sẽ không còn bị hình thức kỷ luật phê bình trước lớp, trước trường, cảnh cáo ghi học bạ như trước đây. Thay vào đó, nhà trường và giáo viên sẽ nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.

Trung tâm Tin tức