Xin ý kiến Quốc hội về phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý

Trong ngày làm việc hôm qua, Quốc hội thảo luận các phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý, đồng thời thảo luận tổ về Dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

Trung tâm Tin tức