Xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

Chiều hôm qua, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực Hà Nội dự kiến sẽ tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 lần thứ nhất.

Trung tâm Tin tức