Xe trượt điện hai bánh - Sự hỗn loạn của giao thông Mỹ La-tinh

Xe trượt điện hai bánh hứa hẹn sẽ cách mạng hóa giao thông vận tải ở các thành phố Mỹ La-tinh vốn bị tắc nghẽn và ô nhiễm. Tuy nhiên, phương thức di chuyển mới này cũng đang gây ra tranh cãi vì cho rằng, chúng chỉ làm tăng thêm hỗn loạn giao thông.

Trung tâm Tin tức