Xe sách tổng hợp cho học sinh vùng cao

Đưa xe sách tổng hợp đến với học sinh nơi khó khăn, vùng sâu là sáng kiến của thư viện tỉnh Sơn La và bộ đội biên phòng. Việc làm này đã được các em học sinh đón nhận tích cực.

Trung tâm Tin tức