Xe quân sự Mỹ xuất hiện ở Đông Bắc Syria

Lực lượng quân sự Mỹ đã xuất hiện bên ngoài một cơ sở sản xuất dầu mỏ tại vùng Đông Bắc Syria. Điều này cho thấy Mỹ có thể đưa quân trở lại khu vực này.

Trung tâm Tin tức