Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Năm học 2019 - 2020 đã chính thức bắt đầu. Đây là năm học toàn ngành giáo dục tiếp tục chung tay thực hiện nhiều đổi mới toàn điện, trong đó có xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Trung tâm Tin tức