Xây dựng trái phép tại TP.HCM giảm 40%

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong 2 tháng (tháng 8 và tháng 9/2019) thực hiện Chỉ thị của Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, số vụ xây dựng trái phép đã giảm được 40%.

Trung tâm Tin tức