Xây dựng trái phép ở vùng lõi vườn quốc gia Ba Bể

Tình trạng buông lỏng quản lý tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, trong một thời gian dài đã gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Trung tâm Tin tức