Chủ đề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2019

Xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Thông tin này được UBND thành phố cung cấp tại buổi gặp gỡ một số lãnh đạo các cơ quan báo chí để thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý I-2019 và một số chương trình trọng điểm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong quý I/2019 kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 324.497 tỉ đồng, tăng 7,64%, tương đương cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,3%). Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,98 tỉ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,6%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,8 tỉ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,8%)…

Tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khá, trong quý I, TP.HCM có 8.639 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 147.114 tỉ đồng (tăng 2,4% số lượng doanh nghiệp và tăng 46% về vốn đăng ký so cùng kỳ). Trong đó thành phố có 983 doanh nghiệp giải thể. Có 23.181 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 67.878 tỉ đồng.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thời gian tới thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, phát triển và mở rộng thị trường. Xây dựng và triển khai chương trình khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại TP.HCM giai đoạn 2019 – 2015…

Đối với hoạt động Diễn đàn kinh tế TP.HCM lần thứ hai năm 2019, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 với chủ đề xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế.
Doanh nhân Sài Gòn
Xem thêm