Xây dựng thương hiệu thủy sản bằng chất lượng

Trong khuôn khổ triển lãm Vietfish đang diễn ra tại TP.HCM, các chuyên gia đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc của ngành thủy sản, hướng đến phát triển ổn định bền vững

Trung tâm Tin tức