Xây dựng thang máy kết nối Trái Đất với Mặt Trăng

Một sáng kiến kỳ lạ từ các nhà nghiên cứu Đại học Columbia và Cambridge, đó là một chiếc thang máy không gian kết nối Trái Đất với Mặt Trăng, nhằm cắt giảm chi phí đi lại và các vụ phóng tàu không gian.

Trung tâm Tin tức