Xây dựng sai phép tại TP.HCM giảm 40%

Trong 6 tháng đầu năm, theo thống kê, tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn TP.HCM đã có dấu hiệu giảm đến 40%.

Trung tâm Tin tức