Xây dựng đề án đô thị thông minh tại quận-huyện

Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố, UBND TP.HCM đã giao Chủ tịch UBND các quận-huyện học tập kinh nghiệm từ quận 1 và quận 12 để xây dựng Đề án đô thị thông minh tại mỗi quận-huyện; Hoàn thành trong tháng 3/2020.

Trung tâm tin tức