Xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà an toàn để xuất khẩu

Trong những năm gần đây, các trang tại chăn nuôi tại Việt Nam đã liên kết nhau để hỗ trợ sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trung tâm Tin tức