Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm cho TP.HCM

Gần Tết, vấn đề cung ứng lương thực cho TP.HCM lại trở thành tiêu điểm, nhiều biện pháp được đề xuất để giải quyến vấn đề cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá Tết.

Nguồn: Trung tâm Tin tức