Xây chuỗi giá trị cho thanh long Việt Nam

Thanh long là sản phẩm trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tuy nhiên, thanh long rơi vào tình trạng được mùa mất giá vì chưa xây dựng thành công chuỗi giá trị cần thiết.

Trung tâm Tin tức