Xâm nhập mặn giảm dần ở Đồng bằng sông Cửu Long

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xâm nhập mặn ở khu vực này đang có xu hương giảm dần. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn ở mức cao, các địa phương trước khi lấy nước ngọt để tưới cho cây trồng vẫn cần kiểm tra chặt chẽ nồng độ mặn.

Trung tâm Tin tức