WTO hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong 2019. Đồng thời cảnh báo, kinh tế trì trệ có thể sẽ ảnh hưởng đến đời sống và công ăn việc làm của nhiều người trong bối cảnh thế giới đang ngày càng biến động.

Trung tâm Tin tức