Workshop 30 phút mỗi ngày cùng con phát triển tư duy ngôn ngữ

Chỉ 30 phút mỗi ngày trò chuyện cùng con cũng đủ để thắt chặt sự kết nối giữa con và ba mẹ, đồng thời giúp con phát triển tư duy ngôn ngữ hiệu quả.

Trung tâm Tin tức