WHO: Ung thư sẽ tăng ở các nước nghèo

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca mắc ung thư sẽ tăng 81% tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vào năm 2040

Trung tâm tin tức