WHO lên tiếng về các biện pháp ngăn chặn Omicron

Hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại về việc một số quốc gia đang thực hiện các biện pháp thái quá nhằm ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập. WHO khẳng định vẫn cần nghiên cứu sâu hơn nữa về biến thể mới này.

Nguồn: Trung tâm Tin tức