WHO lập nhóm chuyên gia mới điều tra nguồn gốc COVID-19

Ngày 13/10, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã đề xuất lập 1 nhóm chuyên gia 26 người để tìm hiểu nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu về nguồn gốc của virus Corona

Trung tâm Tin tức