WHO: Không nên kết hợp các loại vaccine với nhau

WHO ngày 12/7 kêu gọi các nước không đặt mua thêm vaccine để tiêm ngừa cho người đã tiêm đủ, đồng thời khuyến cáo không nên kết hợp các loại vaccine từ các nhà sản xuất khác nhau.