WHO đánh giá cao hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức thông báo hệ thống quản lý quốc gia về vaccine của Việt Nam đã đạt Cấp độ hoàn thiện 3, cấp độ cao thứ hai trong thang đánh giá phân loại của WHO về hệ thống quản lý quốc gia.

Nguồn: Trung tâm Tin tức