WHO cử chuyên gia tới Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo: Các chuyên gia của WHO sẽ đến Trung Quốc để chuẩn bị các kế hoạch khoa học nhằm xác định nguồn gốc lây nhiễm COVID-19 từ động vật.

Trung tâm Tin tức