WHO cảnh báo Châu Phi về COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Phi cần phải nhận thức rõ sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Trung tâm Tin tức