Vượt qua COVID-19, thương mại TP.HCM tăng trưởng tốt

Vượt qua một năm nhiều khó khăn, khu vực công nghiệp và thương nghiệp TP.HCM duy trì tỉ lệ đóng góp trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ở mức 35,3%, tương đương năm 2019.

Trung tâm Tin tức