Vướng mắc về thể chế pháp luận, DN bất động sản gặp khó

Vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập làm kéo giảm thị trường bất động sản, nhưng nhiều năm qua chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, gây khó khăn cho nhiều nhà đầu tư.

Trung tâm Tin tức