Vườn ươm khởi nghiệp của Đại học Kinh tế TP.HCM

Có ba yếu tố chính để hình thành một vườn ươm khởi nghiệp: trường đại học, nhà cố vấn khởi nghiệp và các nhà đầu tư. Một vườn ươm ra đời dựa trên công thức đó trong lòng viện đổi mới sáng tạo vừa được ra mắt của trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh