Vườn sao mai - Tập 67

Các bạn trẻ với sự sáng tạo vô biên sẽ thể hiện thể nào trong cuộc thi sáng tạo "Thiết kế tương lai"? Hãy chờ xem nhé!

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
20g45 thứ 7 - HTV9