Vườn sao mai - Tập 48

Tuổi học trò không chỉ được ghi dấu bằng những giờ học mà còn là cảm giác nhiệt huyết khi tham gia các hoạt động đội nhóm.
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
20g45 thứ 7 - HTV9