Vườn sao mai - Kỳ 57

Gợi ý trang phục cho mùa xuân này.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
21g - Thứ Hai - HTV7