Vườn sao mai - Kỳ 57

Gợi ý trang phục cho mùa xuân này.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ năm - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9