Vườn sao mai - Kỳ 57

Gợi ý trang phục cho mùa xuân này.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g35 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7