Vui buồn chợ hoa chiều 30 Tết

Chiều qua (30 thàng Chạp), không khí tại các chợ hoa vẫn tấp nập nhộn nhịp người mua kẻ bán. Theo các tiểu thương, người mua năm nay thấp hơn so với các năm trước.

Trung tâm Tin tức