Vũ điệu vàng - Tập 4

Qua từng tuần, các cặp đôi đều dần thoải mái hơn và tìm cách để hiểu cơ thể mình để hòa điệu chung cùng người bạn nhảy. Là vợ chồng nhảy cùng nhau là ưu điểm hay nhược điểm?

Vũ điệu vàng - 20g30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
9g-10g - Ba, Năm, Bảy - HTV Key