VP Bank hỗ trợ gấp 715 máy hỗ trợ hô hấp hiện đại cho các tỉnh, thành phía Nam

Nhằm hỗ trợ kịp thời công tác phòng chống dịch COVID-19, ngân hàng VPBank đã quyết định chi gần 150 tỉ đồng mua máy thở, hỗ trợ khẩn cấp cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Nguồn: Trung tâm Tin tức