Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 8

Tuần cuối cùng của "Vọng cổ Online" 2018 đã kết thúc. Theo đó, top 3 của tuần 8 sẽ lọt vào đêm Tuyển chọn 2 là: Đặng Thị Thùy Dương, Lê Hòa An và Lê Tuấn Hải.
Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Công thức chế biến món ngon đơn giản mới lạ mỗi ngày
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV