Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 1

Vượt qua nhiều thí sinh khác, 3 giọng ca đạt điểm cao nhất trong tuần 1 là: Phạm Thị Thu Ngọc, Đoàn Minh Hiếu và Diệp Văn Đậm.
Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7