Vợ là phải nhịn

Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi lúc người vợ không thể nhịn được phải cãi lại chồng thì bị cả gia đình chồng trách mắng. Những lúc thế này thì vợ phải làm sao?

"Lắng nghe hạnh phúc" phát sóng lúc 7g20 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7