Vinh danh 8 mô hình tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Thành Đoàn TP.HCM đã trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn - giải thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS TP.HCM cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến, áp dụng thành công vào thực tiễn.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm