Vinacapital đầu tư 32,5 triệu USD vào thương hiệu Ba Huân

Mới đây, Công ty cổ phần Ba Huân vừa đón nhận nguồn đầu tư từ Quỹ đầu tư Vinacapital . Đây là một thông tin thu hút sự chú ý của thị trường.

Trung tâm Tin tức