Vinacapital đầu tư 32,5 triệu USD vào thương hiệu Ba Huân

Mới đây, Công ty cổ phần Ba Huân vừa đón nhận nguồn đầu tư từ Quỹ đầu tư Vinacapital . Đây là một thông tin thu hút sự chú ý của thị trường.

Trung tâm Tin tức
Hàng ghế đầu - Tập 7

Hàng ghế đầu - Tập 7

Chế Nguyễn Quỳnh Châu - Trùm xù hẹn
Ca sĩ bí ẩn - Tập 12

Ca sĩ bí ẩn - Tập 12

“Công chúa” Lâm Khánh Chi "ngửi" để nhận biết ai là ca sĩ