Việt Nam xếp thứ 2 về mức độ kiểm soát dịch

Trong bài viết đăng ngày 21/2, Business Insider, tờ báo điện tử có trụ sở tại New York (Mỹ), đã điểm qua một loạt thành tựu chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Trung tâm Tin tức