Việt Nam tươi đẹp

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019