Việt Nam từng bước phục hồi và phát triển du lịch

Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" dự kiến được tung ra thị trường từ tháng 6 đến hết năm 2020 nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Trung tâm Tin tức